O nas

Pracownicy zakładu zajmują się historią polityczną polskiej emigracji od 1939 r. po czasy współczesne. Zainteresowania członków zespołu idą w kierunku myśli politycznej, polskiej emigracji politycznej oraz badania struktur organizacyjnych funkcjonujących poza granicami kraju od 1939 r. po kres działalności rządu RP na obczyźnie w 1990 r. Mamy tu na myśli władze RP,  na które składają się: prezydent, rząd, Najwyższa Izba Kontroli i emigracyjny parlament. W zakresie badania myśli politycznej skupiamy uwagę na koncepcjach rządu RP i prezydenta, partii i stronnictw politycznych oraz najwybitniejszych działaczy z partii i stronnictw historycznych (PPS, SN, SP, PSL) oraz tych, które powstały poza krajem w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu (np. Liga Niepodległości Polski, Związek Socjalistów Polskich, Polskie Stronnictwo Ludowej Odłam Jedności Narodowej, Polski Ruch Wolnościowy Niepodległość i Demokracja).

Kontakt

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 206A

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Dziejów Polonii i Ruchów Migracyjnych,

ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32-59-230, fax. 52 32-59-246